Home

Chandrotsav – Celebrating Life!

A collection of thoughts, experiences, travelogues and interesting moments in my joyous journey called as life

Latest from the Blog

“पैल तो गे काऊ कोकताहे”

सुमारे 2 वर्षांपूर्वी माझ्या घरासमोर असलेल्या गुलमोहोरावर उन्हाळ्यात काही  लगबग दिसायला सुरुवात झाली. तसे आमच्या सोसायटीत पक्षीगण भरपूर. सगळीकडे लहान-मोठी झाडे असल्याने चिमण्या, कावळे, साळुंक्या, कबुतरे, वेडे राघू, छोट्या मुनिया, कधी बुलबुल आदी पक्षी नेहेमी दिसतात. कधी तर एरवी नागरी वस्तीत फारसे न दिसणारे हळद्या, भारद्वाज, खंड्या, काही अगदी नाजूक निळे-हिरवे पक्षी असेही पक्षी येतात. Continue reading ““पैल तो गे काऊ कोकताहे””

अन्नमय कोष- तुमचा अन माझा

दोन दिवसांपूर्वी भाजीपाला घ्यायला गेले होते. ठरवून दिलेल्या वेळी, विशिष्ट ठिकाणी भाजी, अन्नधान्याची सोय आमच्या विभागात केली आहे. रांगेत माझ्या पुढे असलेल्या काहींच्या बास्केटस मध्ये ज्याला जंक फूड म्हणता येईल असे अनेक पदार्थ दिसत होते.एरवीही सुपर मार्केटमध्ये गेले की ट्रॉली भरून  जंकफूडची  कित्येक पॅकेट्स घेऊन जाणारे अनेक स्त्रिया-पुरुष दिसतात. त्यांच्यासोबत जर छोटी मुले असली तरContinue reading “अन्नमय कोष- तुमचा अन माझा”

मुलामा

गेली पुष्कळ वर्षे देश-परदेशात भरपूर फिरणे होत आहे. हौशी आकाश निरीक्षक म्हणून नेहेमीच विविध ठिकाणी गेले की आकाश बघणे मला मनापासून आवडते.विषुववृत्ताच्या खाली – दक्षिण गोलार्धात गेले कि रात्री आकाशातील सगळी नक्षत्रे, तारकासमूह उत्तरेला सरकलेले वाटतात. आणि उत्तरेकडच्या देशात – जसे नॉर्वे, फिनलंड, स्वीडन आदी देशांत गेले कि आकाश दक्षिणेला सरकलेले वाटते. खरंतर आकाश तेचContinue reading “मुलामा”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started